Cáp sạc USB cho tai nghe Bluetooth Plantronics Voyager Legend

Liên hệ

Bộ chuyển đổi sạc micro USB cho phép bạn sạc lại tai nghe Plantronics Voyager Legend từ bất kỳ cáp sạc micro USB nào. Phần đính kèm được kết nối cho phép bạn giữ chặt bộ chuyển đổi vào cáp sạc mà bạn chọn. Bao gồm cáp sạc USB-to-micro USB 24 inch.

Từ khóa : Cáp sạc USB cho tai nghe Bluetooth Plantronics Voyager Legend

Cáp sạc USB cho tai nghe Bluetooth Plantronics Voyager Legend

Bộ chuyển đổi sạc micro USB cho phép bạn sạc lại tai nghe Plantronics Voyager Legend từ bất kỳ cáp sạc micro USB nào. Phần đính kèm được kết nối cho phép bạn giữ chặt bộ chuyển đổi vào cáp sạc mà bạn chọn. Bao gồm cáp sạc USB-to-micro USB 24 inch.

Cáp sạc USB cho tai nghe Bluetooth Plantronics Voyager Legend

Đánh giá bài viết nhé

Bộ chuyển đổi sạc micro USB cho phép bạn sạc lại tai nghe Plantronics Voyager Legend từ bất kỳ cáp sạc micro USB nào. Phần đính kèm được kết nối cho phép bạn giữ chặt bộ chuyển đổi vào cáp sạc mà bạn chọn. Bao gồm cáp sạc USB-to-micro USB 24 inch.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cáp sạc USB cho tai nghe Bluetooth Plantronics Voyager Legend”